Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch" và một số vấn đề đặt ra

Ngày đăng: 9:24 | 14/06/2024 Lượt xem: 221

Phòng An ninh nội địa-Công an tỉnh Quảng Nam là một trong những đơn vị mũi nhọn của lực lượng An ninh, thực hiện chức năng tham mưu, hướng dẫn, trực tiếp đấu tranh phòng, chống phản động và chống khủng bố, các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc và các vấn đề xã hội khác xâm phạm an ninh quốc gia. Ngoài việc trang bị cho đảng viên, cán bộ chiến sỹ một hệ thống lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghiệp vụ của Ngành thì việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay được xác định là nhiệm vụ chính trị mang tính cấp bách, thời sự, là yêu cầu nghiệp vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài. Thực hiện Đề án số 08/ĐA-BCA-A03, ngày 29/9/2021 của Bộ Công an về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Phòng An ninh nội địa đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ và thống nhất trong lãnh chỉ đạo, đảm bảo đúng định hướng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Xác định nền tảng tư tưởng của Đảng - là đối tượng, mục tiêu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động nên Cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị đã tích cực chỉ đạo, định hướng cho đảng viên, CBCS lồng ghép công tác bảo vệ với việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, trong đó tập trung:
1. đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, thực tiễn;
2. đổi mới nhận thức lý luận chính trị;
3. tuyên truyền, phổ biến các kết quả mới trong công tác nghiên cứu lý luận của Đảng trên sách, báo, tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử của Công an tỉnh, trên mạng xã hội;
4. tuyên truyền, vận động CBCS, cán bộ, đảng viên ngoài Ngành và Nhân dân tham gia viết tin, bài, tương tác, chia sẻ những bài viết tích cực, bình luận mang tính định hướng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;
5. thu hẹp phạm vi chống phá của các thế lực thù địch;
6. tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước.

Một số vấn đề đặt ra

Thứ nhất, ý thức chính trị và trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của một số cán bộ, đảng viên vẫn còn những hạn chế nhất định.

Thứ hai, nội dung, hình thức, biện pháp đấu tranh tuy có chiều sâu nhưng chưa phong phú. Việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào nhiệm vụ công tác chuyên môn của cán bộ, đảng viên chưa đồng đều; số lượng bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc còn ít; chất lượng bài viết còn hạn chế, chưa sắc bén, tính thuyết phục chưa cao. Kỹ năng, nghiệp vụ trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng còn hạn chế.

Thứ ba, tình hình quốc tế, trong nước và yêu cầu đặt ra là tất yếu, khách quan đối với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống phản động của lực lượng An ninh nội địa, cần phải có những giải pháp sát thực, khả thi để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Một số giải pháp

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là thế hệ trẻ. Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ chính trị này; nhận thức rõ đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ.

Hai là, đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nghiên cứu, trang bị cho mình một phương pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cụ thể, phù hợp với lĩnh vực công tác được giao phụ trách trên tinh thần chủ động, cảnh giác và kiên quyết. Phương pháp thực hiện cần linh hoạt, vừa tuyên truyền, vận động, vừa tham gia viết tin, bài, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực trên không gian mạng. Nội dung thực hiện cần hướng đến việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống, những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước trên tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tránh để các thế lực có cơ hội lợi dụng.

Ba là, tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, cập nhật kiến thức lý luận chính trị mới. Công tác tổng kết, rút kinh nghiệm và cập nhật kiến thức lý luận chính trị mới giúp cán bộ, đảng viên nhận diện thế giới, xã hội, con người một cách khách quan, khoa học để định hướng hoạt động, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa có trí thức, đạo đức, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; thường xuyên tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm tại đơn vị và mở rộng phạm vi trao đổi thông tin trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hướng đến mục tiêu đảm bảo ANQG, TTATXH.


Tác giả: phòng an ninh nội địa

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Thông báo

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRỰC BAN CA TỈNH  : 0694.166 112
TRỰC BAN HÌNH SỰ : (0235) 3852.596
TRỰC BAN ĐIỀU TRA : (0235) 3852.589
TRỰC BAN CSGT : 0694.160 416
 TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT VỀ TTHC:
  * QLXNC - (H.An) 
                  - (T.Kỳ)
  * Giao thông
  * PCCC & CNCH
  * QLHC về TTXH
: (0235) 3910.093
: (0235) 3812.394
: (0235) 3852.577
: 0694.160 502
: 0694.160 408

CHUYÊN MỤC ANQN
  Liên kết website

  select

  Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Nam
  Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
  Điện thoại: 0694.160179     Email: banbientapca@quangnam.gov.vn
  Fanpage: https://www.facebook.com/policequangnam/
  Giấy phép số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/02/2017
  Bản quyền thuộc về Công an Tỉnh Quảng Nam.
  Khi sử dụng lại thông tin, đề nghị ghi rõ nguồn "Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Nam"
  Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Chung nhan Tin Nhiem Mang