Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

BÓC TRẦN VÀ ĐẬP TAN LUẬN ĐIỆU LỢI DỤNG NHÂN QUYỀN ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Ngày đăng: 10:41 | 19/06/2024 Lượt xem: 162

Có thể nhìn nhận rõ, những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam hiện nay gồm: lực lượng cực hữu, một số nghị sĩ cực đoan tại một số nước phương Tây, các nhóm phản động người Việt Nam ở nước ngoài và những cá nhân người Việt ở trong nước bị các thế lực cực hữu nước ngoài mua chuộc, lợi dụng... Tham dự vào lực lượng này còn có những người cơ hội chủ nghĩa, suy thoái về tư tưởng, chính trị tại Việt Nam.

Trong đó, với những luận điệu cố tình phủ nhận thành tựu, kết quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đạt được, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong nước và ở nước ngoài cố tình xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam, mục đích cuối cùng của chúng là dùng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” cổ xúy, thêu dệt cho những giá trị nhân quyền phương Tây, thực hiện dã tâm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Dân chủ, nhân quyền là giá trị thiêng liêng mà toàn nhân loại đã và đang hướng tới. Thế nhưng, đây cũng là vấn đề mà các thế lực thù địch để lợi dụng để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia không có cùng thể chế chính trị và lợi ích. Theo đó, chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tuyên truyền, xuyên tạc làm rối loạn tình hình chính trị ở trong nước… là những chiêu bài mà các thế lực thù địch thông qua các tổ chức quốc tế tự xưng về nhân quyền đã không ngừng sử dụng và giành nhiều thời gian, công sức với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Có thể nhìn nhận rõ, các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận thành quả về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam hiện nay gồm: lực lượng cực hữu, một số nghị sĩ cực đoan tại một số nước phương Tây, các nhóm phản động người Việt Nam ở nước ngoài và những cá nhân người Việt ở trong nước bị các thế lực cực hữu nước ngoài mua chuộc, lợi dụng, núp bóng “ngọn cờ dân chủ”, “nhân quyền” chống phá nền tảng tư tưởng và chế độ chính trị - xã hội tại Việt Nam. Tham dự vào lực lượng này còn có những người theo các trào lưu tư tưởng và đường lối chính trị trái ngược với giá trị của chủ nghĩa xã hội tại các nước phương Tây; những người cơ hội chủ nghĩa, suy thoái về tư tưởng, chính trị tại Việt Nam.

Ngoài ra, còn có một số tổ chức phi chính phủ do còn thiếu thông tin về kết quả thực hiện nhân quyền ở Việt Nam nên còn có những ý kiến thiếu thiện trí đối với Việt Nam trong vấn đề nhân quyền.

Bên cạnh những tổ chức trên còn có một số tổ chức, hội nhóm khác luôn tìm mọi cách để xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, thậm chí xem đó là phương thức tồn tại và hoạt động như: Việt Tân, Chính phủ Việt Nam tự do, Đảng nhân dân hành động, Hiệp hội đoàn kết công nông, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Ủy ban tự do tôn giáo cho Việt Nam, Ủy ban cứu người vượt biển… Đặc điểm chung của các tổ chức, hội nhóm trên đều được hậu thuẫn bởi các thế lực cực đoan ở một số nước ngoài, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhằm lật đổ chế độ ở nước ta hiện nay. 


Thứ nhất, các luận điệu xuyên tạc nhằm phủ nhận những chủ trương đúng đắn của Đảng và chính sách và pháp luật Việt Nam về nhân quyền, thành tựu lý luận và kết quả thực tiễn đạt được về nhân quyền ở nước ta trong gần 40 năm qua.

Thứ hai, cổ xúy, thêu dệt cho những giá trị nhân quyền phương Tây, kêu gọi “phong trào bảo vệ tự do tôn giáo”, áp đặt các “chuẩn mực” về “tự do”, “dân chủ”... đối với Việt Nam. Ở Việt Nam, nổi lên một số hội nhóm, tổ chức được sự hỗ trợ của các thế lực, tổ chức phản động nước ngoài nhằm xây lực lượng lượng thành lập đảng chính trị đối lập, thúc đẩy cho việc thực hiện “cách mạng màu”.

Thứ ba, lợi dụng kẽ hở về pháp luật để tung hô những vấn đề còn khiếm khuyết, chưa chặt chễ về các vấn đề xã hội, nhằm mục đích gây bạo loạn, mất ổn định xã hội ở Việt Nam. Các luận điệu này đều là sai trái, thiếu khách quan, một chiều, không kiểm chứng và thiếu chính xác về quyền con người, thậm chí nhân danh các tổ chức xã hội dân sự để đóng vai trò phản biện xã hội nhưng thực chất là để tập hợp, lôi kéo lực lượng chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam. Thêm vào đó là việc lợi dụng sức mạnh của truyền thông xã hội, chúng đã tung ra các thể loại bài viết, video, clip… với tần xuất lớn, gây hoang mang tư tưởng, chĩa vào những khiếm khuyết xã hội.

Thứ tư, các các tổ chức này xuyên tạc, thổi phồng những sự vụ riêng lẻ nhằm vu cáo ở Việt Nam đã và đang vi phạm nghiêm trọng nhân quyền trên mọi lĩnh vực của đời sống, thậm chí chúng sử dụng chiêu bài khoác áo nhân quyền để can thiệp vào chính trị nội bộ Việt Nam. Điển hình là các luận điệu: “nhân quyền không biên giới”; “nhân quyền cao hơn chủ quyền”; “Việt Nam tuyên án đối với những nhà đấu tranh vì quyền của dân tộc thiểu số và quyền tự do tôn giáo đặc biệt là 5 bản án kể từ tháng 1/2024”; “bắt giữ nhiều nhà hoạt động nhân quyền trong thời gian gần đây như: Hoàng Việt Khánh, Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Vũ Bình",…

Trong cuốn sách “Bình mới, rượu cũ” của Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Bá Dương đã chỉ rất rõ: Các thế lực thù địch sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam là thường tung ra những định kiến chính trị, bằng mọi phương cách, tung tin, bịa đặt, nào là “Việt Nam thiếu văn hóa dân chủ, không có tự do dân chủ; hạn chế quyền riêng tư của công dân”; nào là “Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền con người”, “Việt Nam đàn áp dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên”…

Bản chất việc dựng lên những câu chuyện hoang đường, phi lý ấy đều có mục đích, dã tâm, thế lực thù địch nhắm vào đó là để kích động những phần tử cơ hội, phản động, bất đồng quan điểm của Đảng, Nhà nước và chế độ của ta, tập hợp, tạo dựng phe cánh, nhằm “gây điểm nóng” về xung đột sắc tộc, tôn giáo hay rối loạn tình hình chính trị để chờ có điều kiện cơ hội thì tổ chức gây bạo loạn.

Có thể thấy rằng, việc nhận diện, vạch trần đúng và đầy đủ về “thế lực thù địch” lợi dụng những “chiêu bài” khoác áo nhân quyền nhằm chống phá cách mạng Việt Nam trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ quyền con người nước ta. Điều có thấy rất rõ, một tổ chức phi chính phủ hay một quốc gia dù lớn mạnh cỡ nào cũng không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác và càng không thể gây sức ép với Việt Nam bằng những nhận xét về tình hình tự do, nhân quyền một cách thiếu trách nhiệm.

Thực chất cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” mà các thế lực chống đối đang rêu rao ầm ĩ cũng chỉ là nhằm mục đích phủ nhận con đường, mục tiêu độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn, phủ nhận nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhưng điều đó hết sức sai lầm, thực tế chứng minh cho thấy, trải qua hơn 94 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vị thế duy nhất lãnh đạo, cầm quyền, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản, Việt Nam không ngừng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh quốc phòng, hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng đã được Nhân dân và bạn bè quốc tế thừa nhận, đánh giá cao.

Tuy vậy, nhiều tổ chức và cá nhân vẫn luôn ra sức phủ nhận, bác bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và đây là âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta, phá hoại những thành quả mà toàn thể nhân dân Việt Nam. Để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác để phát hiện, phòng chống, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả, vạch trần và đập tan thủ đoạn “lợi dụng nhân quyền” của thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.

Tác giả: Phước Thành, Phòng An ninh Chính trị nội bộ

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Thông báo

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRỰC BAN CA TỈNH  : 0694.166 112
TRỰC BAN HÌNH SỰ : (0235) 3852.596
TRỰC BAN ĐIỀU TRA : (0235) 3852.589
TRỰC BAN CSGT : 0694.160 416
 TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT VỀ TTHC:
  * QLXNC - (H.An) 
                  - (T.Kỳ)
  * Giao thông
  * PCCC & CNCH
  * QLHC về TTXH
: (0235) 3910.093
: (0235) 3812.394
: (0235) 3852.577
: 0694.160 502
: 0694.160 408

CHUYÊN MỤC ANQN
  Liên kết website

  select

  Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Nam
  Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
  Điện thoại: 0694.160179     Email: banbientapca@quangnam.gov.vn
  Fanpage: https://www.facebook.com/policequangnam/
  Giấy phép số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/02/2017
  Bản quyền thuộc về Công an Tỉnh Quảng Nam.
  Khi sử dụng lại thông tin, đề nghị ghi rõ nguồn "Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Nam"
  Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Chung nhan Tin Nhiem Mang