Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Phổ biến giáo dục pháp luật

Lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Ngày đăng: 15:46 | 26/06/2024 Lượt xem: 154

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt, Người đã để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu. Cách đây 76 năm, ngày 11/3/1948, Bác Hồ có Thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII về “Tư cách người Công an cách mệnh”, chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người Công an cách mạng phải có, đó là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

 “Tư cách người Công an cách mệnh” đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; là chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động, biện pháp công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an; là nguồn gốc, động lực, cội nguồn sức mạnh để lực lượng Công an nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhận thức được tầm quan trọng của Sáu Điều Bác Hồ dạy, Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xác định việc học tập và làm theo Sáu Điều Bác Hồ dạy CAND là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, cần tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và hiệu quả. Theo đó, đơn vị đã nghiên cứu, quán triệt, ban hành các văn bản để triển khai thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an; Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh như:  Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu Điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới; Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây viết gọn là Chỉ thị 05) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (sau đây viết gọn là Nghị quyết TW 4) và phong trào: “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Quy định số 488-QĐ/ĐUCA, ngày 06/6/2019 của Đảng ủy Công an tỉnh về trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương (sau đây viết gọn là Quy định 488); Thông tư số 12/2023/TT-BCA, ngày 20/3/2023 của Bộ Công an, quy định về quy tắc ứng xử của CBCS Công an nhân dân (sau đây viết gọn là Thông tư 12)… Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế; Đồng thời, biểu dương và đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân của đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện những nội dung nêu trên; Tổ chức sinh hoạt chính trị các chuyên đề: Quán triệt nội dung cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất; lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an; quyết tâm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”  của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và cuốn sách “50 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; của Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng, BCA; Hằng năm tổ chức học tập các chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh” theo hướng dẫn của Bộ Công an. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ (01/7/1954 – 01/7/2024) và Ngoại tuyến (10/10/1954 – 10/10/2024) đơn vị đã tổ chức các hoạt động báo công dâng Bác, dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Mẹ VNAH và sinh hoạt chính trị ngoại khóa tại tỉnh Quảng Trị. Tại đây, đơn vị đã giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến Công an tỉnh Quảng Trị, thăm Thành Cổ Quảng Trị và viếng hương các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Trường Sơn; Hằng năm, đơn vị đăng ký và thực hiện tốt công tác dân vận, các hoạt động thiện nguyện; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng; đoàn viên thanh niên của đơn vị nhận đỡ đầu cho 02 cháu là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tăng cường khối đoàn kết, gắn bó quân dân …; Chi bộ ban hành Kế hoạch số 211, ngày 24/10/2023 về thực hiện Quy định số 09-QĐ/ĐUCA, ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu Điều Bác Hồ dạy CAND (sau đây viết gọn là Quy định 09) và tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết cam kết thực hiện. Nội dung trọng tâm của kế hoạch là yêu cầu mỗi CBCS học tập phải đi đôi với thực hành bằng việc làm cụ thể trong công tác và sinh hoạt; tập trung thực hiện tốt ba vấn đề cốt lõi là “học tập”, quyết tâm thực hiện, làm theo và “gương mẫu đi đầu”. Hằng tuần, trong giao ban đơn vị đều đưa nội dung đánh giá tình hình, kết quả công tác chuyên môn gắn việc thực hiện Quy định 09. Hằng tháng, cấp ủy chi bộ đều đưa nội dung thực hiện Quy định 09 gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 05 vào Nghị quyết của chi bộ để thực hiện và có đánh giá kết quả nghiêm túc, kịp thời  biểu dương cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nội dung này.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, thực hiện nghiêm túc các khẩu hiệu hành động: “CAND Việt Nam trung thành với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Làm hết việc, chứ không phải làm hết giờ”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”… ; hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, các đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm… Lực lượng KTNV và NT không ngừng rèn luyện, học tập, phấn đấu, không ngại khó khăn, gian khổ, vượt qua mọi hiểm nguy để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hình ảnh CBCS của đơn vị say sưa nghiên cứu cải tiến phương tiện, thiết bị nghiệp vụ để mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác đấu tranh với hoạt động ngày càng tinh vi của các loại tội phạm; ngày đêm không quản ngại nắng mưa, thời tiết khắc nghiệt theo dõi, giám sát chặt chẽ đối tượng, phối hợp có hiệu quả với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, điều tra, khám phá thành công nhiều chuyên án lớn, được lãnh đạo các cấp và nhân dân biểu dương khen ngợi là minh chứng rõ nét nhất việc khắc ghi lời dạy của Bác “Đối với công việc phải tận tụy”, “Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo”. Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị đã huy động CBCS hằng ngày sau giờ làm việc dành thời gian trồng cây, chăm sóc vườn hoa tại khuôn viên trụ sở làm việc của đơn vị, tạo cảnh quang môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, để CBCS thêm gắn bó, xem cơ quan như “ngôi nhà thứ 2” của mình, góp phần tạo động lực làm việc, nâng cao hiệu quả công tác.

Với những thành tích đạt được trong những năm qua, đơn vị nhiều lần đạt danh hiệu thi đua “Đơn vị quyết thắng”, “Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, nhiều lượt CBCS được tặng bằng khăn, giấy khen trong các đợt thi đua và đột xuất. Có thể thấy, phong trào thi đua, học tập và thực hiện Sáu Điều Bác Hồ dạy chính là một trong những động lực chính thúc đẩy CBCS phấn đấu, đạt được những thành tích nêu trên, tạo nên người Công an cách mạng, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được, đơn vị cũng nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Một số ít cán bộ có tư tưởng “trung bình, chủ nghĩa”, thiếu nổ lực trong học tập nâng cao trình độ; tinh thần tự phê bình và phê bình còn thấp; ít quan tâm, theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị, xã hội…

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Các thế lực thù địch và bọn phản động sẽ gia tăng các hoạt động chống phá với âm mưu, phương thức, thủ đoạn ngày càng thâm độc, tinh vi, xảo nguyệt hơn; tình hình tội phạm liên quan đến TTATXH ngày càng diễn biến phức tạp hơn, vì vậy nhiệm vụ của lực lượng CAND, trong đó có lực lượng KTNV và NT cũng nặng nề, khó khăn, phức tạp hơn. Bên cạnh đó, những biểu hiện xa rời mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn với CNXH, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên đang tác động làm xói mòn lòng tin của cán bộ, nhân dân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ XHCN. Đây là những khó khăn, thách thức rất lớn, Lực lượng KTNV và NT cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện lời huấn thị của Bác Hồ về “Tư cách người Công an cách mệnh”, để trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động; là chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện; là  phương châm hành động, biện pháp công tác của lãnh đạo, CBCS; là nguồn gốc, động lực, cội nguồn sức mạnh để lực lượng lực lượng KTNV và NT vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để đạt được mục tiêu đó, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đề ra một số  nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt nội dung Sáu Điều Bác Hồ dạy CAND, để CBCS đơn vị có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về giá trị thời đại, tính chân lý, cách mạng, tính tất yếu của Sáu Điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng CAND trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó hình thành trong CBCS ý thức tự giác, thường xuyên nghiên cứu, học tập, làm theo Sáu Điều Bác Hồ dạy từ trong tâm thức, tình cảm, với động cơ trong sáng, không ngừng hoàn thiện mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân được nhiều hơn.

Hai là, hằng năm tổ chức học tập nghiêm túc các chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh” theo hướng dẫn của Bộ Công an; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 211/KH-PA06, ngày 24/10/2023 của đơn vị về thực hiện Quy định số 09-QĐ/ĐUCA, ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu Điều Bác Hồ dạy CAND  gắn với Nghị quyết TW 4; cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Quy định 488; Thông tư 12 và công tác dân vận, hoạt động thiện nguyện.

Ba là, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, mỗi CBCS của đơn vị phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, xác định “còn Đảng là còn mình”; luôn coi “danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”; tự giác tu dưỡng, "tự soi, tự sửa", rèn luyện bản thân "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư", thật sự trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường. Ðối với đồng chí, đồng đội, phải có tinh thần tương thân, tương ái, chân tình, giúp đỡ trong cuộc sống, công tác và chiến đấu; xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ, chú trọng bảo vệ uy tín, danh dự và truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Bốn là, làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, công tác quản lý cán bộ; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giữ vững kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; giáo dục CBCS lòng yêu Ngành, yêu nghề, yên tâm công tác; tạo môi trường lành mạnh để CBCS học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách theo Sáu Điều Bác Hồ dạy.

Năm là, làm tốt công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Sáu Điều Bác Hồ dạy CAND, gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; kịp thời biểu dương, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân của đơn vị thực hiện tốt Sáu Điều Bác Hồ dạy. Đồng thời, nghiêm túc xử lý những trường hợp sai phạm.

“Sáu Điều Bác Hồ dạy CAND” đã, đang và sẽ mãi mãi là di sản tinh thần quý báu, là kim chỉ nam để xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào CAND học tập và thực hiện sáu Điều bác Hồ dạy trong thời gian tới.Tác giả: Phòng Kỹ Thuật Nghiệp vụ và Ngoại tuyến

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Thông báo

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRỰC BAN CA TỈNH  : 0694.166 112
TRỰC BAN HÌNH SỰ : (0235) 3852.596
TRỰC BAN ĐIỀU TRA : (0235) 3852.589
TRỰC BAN CSGT : 0694.160 416
 TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT VỀ TTHC:
  * QLXNC - (H.An) 
                  - (T.Kỳ)
  * Giao thông
  * PCCC & CNCH
  * QLHC về TTXH
: (0235) 3910.093
: (0235) 3812.394
: (0235) 3852.577
: 0694.160 502
: 0694.160 408

CHUYÊN MỤC ANQN
    Liên kết website

    select

    Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Nam
    Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
    Điện thoại: 0694.160179     Email: banbientapca@quangnam.gov.vn
    Fanpage: https://www.facebook.com/policequangnam/
    Giấy phép số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/02/2017
    Bản quyền thuộc về Công an Tỉnh Quảng Nam.
    Khi sử dụng lại thông tin, đề nghị ghi rõ nguồn "Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Nam"
    Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

    Chung nhan Tin Nhiem Mang