Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Có 20 kết quả
STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 155 items in 8 pages
1 Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với người nước ngoài Phòng CS QLHC trật tự xã hội
Địa chỉ:119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 408
2 Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam Phòng CS QLHC trật tự xã hội
Địa chỉ:119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 408
3 Đăng ký xe tạm thời Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
4 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
6 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
7 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
8 Đăng ký sang tên xe trong cùng điểm đăng ký Công an cấp huyện Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
9 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
10 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại Công an cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố
Địa chỉ:Công an huyện, thị xã, thành phố
11 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân tại Công an cấp huyện Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
12 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an cấp huyện Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
13 Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an cấp huyện Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
14 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân tại Công an cấp huyện Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
15 Cấp lại thẻ Căn cước công dân tại Công an cấp huyện Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
16 Đổi thẻ Căn cước công dân tại Công an cấp huyện Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
17 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an huyện
Địa chỉ:Công an huyện
18 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật Phòng CS QLHC trật tự xã hội
Địa chỉ:119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 408
19 Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật Phòng CS QLHC trật tự xã hội
Địa chỉ:119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 408
20 Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ Phòng CS QLHC trật tự xã hội
Địa chỉ:119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 408