Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Có 20 kết quả
STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 124 items in 7 pages
1 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân Phòng CS QLHC trật tự xã hội
Địa chỉ:119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 408
2 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Phòng CS QLHC trật tự xã hội
Địa chỉ:119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 408
3 Đổi thẻ Căn cước công dân Phòng CS QLHC trật tự xã hội
Địa chỉ:119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 408
4 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Phòng CS QLHC trật tự xã hội
Địa chỉ:119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 408
5 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Phòng CS QLHC trật tự xã hội
Địa chỉ:119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 408
6 Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ Phòng CS QLHC trật tự xã hội
Địa chỉ:119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 408
7 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh Phòng CS QLHC trật tự xã hội
Địa chỉ:119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 408
8 Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh Phòng CS QLHC trật tự xã hội
Địa chỉ:119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 408
9 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Công an tỉnh Phòng CS QLHC trật tự xã hội
Địa chỉ:119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 408
10 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh Phòng CS QLHC trật tự xã hội
Địa chỉ:119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 408
11 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong địa bàn tỉnh tại Phòng Cảnh sát giao thông Phòng Cảnh Sát Giao thông
Địa chỉ:41 Trần Quý Cáp, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 0510 3852577 - 069 4160416
12 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Phòng Cảnh sát giao thông Phòng Cảnh Sát Giao thông
Địa chỉ:41 Trần Quý Cáp, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 0510 3852577 - 069 4160416
13 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên tại Phòng Cảnh sát giao thông Phòng Cảnh Sát Giao thông
Địa chỉ:41 Trần Quý Cáp, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 0510 3852577 - 069 4160416
14 Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến tại Phòng Cảnh sát giao thông Phòng Cảnh Sát Giao thông
Địa chỉ:41 Trần Quý Cáp, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 0510 3852577 - 069 4160416
15 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Phòng Cảnh sát giao thông Phòng Cảnh Sát Giao thông
Địa chỉ:41 Trần Quý Cáp, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 0510 3852577 - 069 4160416
16 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông Phòng Cảnh Sát Giao thông
Địa chỉ:41 Trần Quý Cáp, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 0510 3852577 - 069 4160416
17 Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông Phòng Cảnh Sát Giao thông
Địa chỉ:41 Trần Quý Cáp, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 0510 3852577 - 069 4160416
18 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại phòng cảnh sát giao thông Phòng Cảnh Sát Giao thông
Địa chỉ:41 Trần Quý Cáp, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 0510 3852577 - 069 4160416
19 Đăng ký, cấp biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông Phòng Cảnh Sát Giao thông
Địa chỉ:41 Trần Quý Cáp, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 0510 3852577 - 069 4160416
20 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an tỉnh Phòng tổ chức cán bộ
Địa chỉ:19 Trần Hưng Đạo - TP Tam Kỳ