Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Truyền thống CA Tỉnh

Là một bộ phận của CAND Việt Nam, Công an tỉnh Quảng Nam được thành lập vào ngày 25/8/1945 tại thị xã Hội An. Vừa ra đời lực lượng Công an tỉnh ta đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách chiến đấu trong điều kiện không cân sức với kẻ thù, nhưng đã từng bước xây dựng trưởng thành góp phần đánh bại hoạt động phá hoại của bọn Việt gian, phong kiến tay sai đế quốc, đập tan âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của Đảng phái phản động; bảo vệ an toàn cuộc tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên của cả nước; giữ vững thành quả cách mạng và chính quyền non trẻ vừa giành được, chuẩn bị các điều kiện để kháng chiến lâu dài. Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Công an tỉnh ta tiếp tục phối hợp với Quân đội nhân dân chặn đánh cầm chân và đẩy lùi các mũi tiến công của địch, bảo vệ an toàn việc di chuyển các cơ quan lãnh đạo của tỉnh, bảo vệ nhân dân tản cư vào vùng tự do và xây dựng các khu căn cứ cách mạng. Kiên trì, bền bỉ, mưu trí, dũng cảm đi sâu vào tận sào huyệt của địch để xây dựng cơ sở, nắm tình hình, diệt ác, trừ gian, triệt phá đồn bót, hội tề, bắt sống những tên Việt gian, phản động, kịp thời phát hiện đập tan âm mưu và hành động của kẻ thù. Phát động phong trào quần chúng phòng gian bảo mật; bảo vệ vững chắc vùng tự do, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan đầu não của tỉnh, mở rộng khu căn cứ, xây dựng củng cố chính quyền cách mạng ở các vùng kháng chiến.

Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thời kỳ khó khăn gian khổ, ác liệt nhất của phong trào cách mạng ở địa phương. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, lực lượng An ninh Quảng Nam, Quảng Đà vẫn một lòng, một dạ kiên trung với lý tưởng cách mạng của Đảng; vừa quyết tâm chiến đấu đánh địch, vừa tích cực bảo vệ, đồng thời xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng. Đã bố trí lực lượng luồn sâu, lót sát vào tận sào huyệt của địch để gây dựng cơ sở bí mật nắm tình hình, tổ chức tấn công trấn áp bọn tình báo, gián điệp, đảng phái phản động, cảnh sát của Mỹ - Nguỵ, trừng trị những tên ác ôn có nhiều nợ máu với nhân dân; làm cho kẻ thù khiếp sợ, tạo thế chủ động cho quần chúng nhân dân ở vùng địch tạm thời kiểm soát, giữ vững niềm tin với Đảng. ở các vùng giải phóng, lực lượng An ninh đã tích cực tham gia xây dựng củng cố chính quyền cách mạng, xây dựng lực lượng An ninh thôn, xã, bảo vệ phong trào cách mạng, vận động quần chúng giữ gìn an ninh trật tự, “bảo mật phòng gian”, phòng chống nội gián, chống hoạt động tình báo, gián điệp biệt kích, chống chiến tranh tâm lý, chiêu hồi, chống địch dồn dân lập ấp; phối hợp với các lực lượng vũ trang chống địch tấn công càn quét, lấn chiếm. Trong các chiến dịch quân sự lớn của tỉnh ta, lực lượng An ninh đã có kế hoạch, phương án bảo vệ toàn diện, đảm bảo tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và mặt trận, các cơ quan lãnh đạo chỉ huy chiến dịch; đảm bảo bí mật các tuyến hành lang và các cuộc chuyển quân, vận chuyển vũ khí, lương thực ra phía trước, tạo thế chủ động, bất ngờ trong các đợt tấn công của ta vào sào huyệt địch, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ - Nguỵ, giải phóng QN-ĐN và đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, kết thúc thắng lợi 21 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ chống Mỹ cứu nước.

Ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, trong giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ của lực lượng Công an hết sức phức tạp và nặng nề. Được sự chỉ đạo của Đảng, của Ngành, cán bộ, chiến sỹ Công an toàn tỉnh đã tập trung lực lượng tham gia tiếp quản, bảo vệ, củng cố chính quyền và phong trào cách mạng ở các vùng mới giải phóng, ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở các thị xã, thành phố; triển khai các biện pháp lập lại trật tự xã hội mới, tổ chức đăng ký, quản lý và kêu gọi nguỵ quân, nguỵ quyền ra trình diện, kê khai, giao nộp vũ khí, tài liệu, phương tiện chiến tranh; tiến hành tập trung giáo dục cải tạo số người tham gia chế độ cũ; tấn công trấn áp bọn ngoan cố ngóc đầu dậy chống phá chính quyền cách mạng, chống địch xâm nhập, chống vượt biên, vượt biển trốn ra nước ngoài, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Mặc dù bị thất bại hoàn toàn nhưng với bản chất ngoan cố, hiếu chiến, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bên ngoài, bọn phản động bên trong tăng cường câu kết nhau hoạt động chống phá ta quyết liệt bằng chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn, lật đổ với những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc và xảo quyệt. Trước tình hình đó, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của Ngành, lực lượng Công an Quảng Nam - Đà Nẵng vẫn vững vàng trên trận tuyến bảo vệ AN-TT, ra sức xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ; học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; cùng với nhân dân, các cấp, các ngành, đoàn thể tiếp tục đập tan mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của kẻ thù xây dựng cuộc sống mới; làm tốt công tác phòng ngừa, quản lý địa bàn, đối tượng kịp thời phát hiện và bóp chết hàng chục tổ chức phản cách mạng, đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, giải quyết tốt vấn đề tệ nạn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đặc biệt từ sau ngày chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính đến nay, với truyền thống anh hùng của Công an nhân dân, truyền thống của quê hương “Trung dũng kiên cường” cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Nam đã đoàn kết một lòng, động viên nhau vượt qua thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua 18 năm xây dựng, chiến đấu lực lượng Công an Quảng Nam đã từng bước vươn lên và trưởng thành nhiều mặt, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Thực tiễn 70 năm xây dựng, chiến đấu công tác và trưởng thành, Công an tỉnh Quảng Nam đã thể hiện rõ bản chất của lực lượng CAND Việt Nam, là một trong những công cụ chuyên chính, sắc bén bảo vệ Đảng và Nhà nước; luôn luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng và quản lý điều hành của Nhà nước, một lòng một dạ tuyệt đối trung thành với lý tưởng, với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân; không ngừng rèn luyện, học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy; quán triệt, chấp hành nghiêm chỉnh và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động thực tiễn công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh. Trong bất cứ hoàn cảnh và điều kiện nào, lực lượng Công an tỉnh nhà cũng biết dựa vào nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy sức mạnh to lớn của hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành, đoàn thể tạo nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng các thế lực tình báo, gián điệp, tay sai, phản động và các loại tội phạm khác. Trong kháng chiến chống xâm lược để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc trước đây và trên mặt trận đấu tranh chống các thế lực thù địch, chống phản cách mạng, chống tội phạm bảo vệ an ninh Tổ quốc sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng Công an toàn tỉnh đã có 709 cán bộ chiến sỹ anh dũng hy sinh, hàng ngàn đồng chí là thương binh. Và ngay trong thời kỳ đổi mới, vẫn có 15 đồng chí đã anh dũng hy sinh và bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ tấn công truy bắt tội  phạm;  hàng trăm CBCS ngày đêm không quản ngại hy sinh gian khổ, dũng cảm tấn công tội phạm, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong thiên tai lũ lụt. Sự hy sinh thầm lặng và cao cả đó của các thế hệ CBCS Công an Quảng Nam đã góp phần làm nên thắng lợi; được Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh ta ghi nhận, đánh giá cao.

            Với thành tích đạt được trong 70 năm qua, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã được Đảng, Nhà nước, tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và tuyên dương danh hiệu “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 19 tập thể  và 23 cá nhân được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Huy chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác. Kết  quả đó đã phản ảnh sự lớn mạnh không ngừng, đóng góp xứng đáng vào truyền thống cách mạng của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh; làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam.

                        Nguồn tin: Phòng Tham mưu Công an tỉnh

Thông báo

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRỰC BAN CA TỈNH  : 0694.166 112
TRỰC BAN HÌNH SỰ : (0235) 3852.596
TRỰC BAN ĐIỀU TRA : (0235) 3852.589
TRỰC BAN CSGT : 0694.160 416
 TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT VỀ TTHC:
  * QLXNC - (H.An) 
                  - (T.Kỳ)
  * Giao thông
  * PCCC & CNCH
  * QLHC về TTXH
: (0235) 3910.093
: (0235) 3812.394
: (0235) 3852.577
: 0694.160 502
: 0694.160 408

CHUYÊN MỤC ANQN
  Liên kết website

  select

  Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Nam
  Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
  Điện thoại: 0694.160179     Email: banbientapca@quangnam.gov.vn
  Fanpage: https://www.facebook.com/policequangnam/
  Giấy phép số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/02/2017
  Bản quyền thuộc về Công an Tỉnh Quảng Nam.
  Khi sử dụng lại thông tin, đề nghị ghi rõ nguồn "Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Nam"
  Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Chung nhan Tin Nhiem Mang