Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

NVD Danh bạ điện thoai

Cấp:
select
Tên đơn vị:
Điện thoại:
 STTTên đơn vị

Cấp tỉnh

  1 Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh
56 Huỳnh Thúc Kháng - TP Tam Kỳ - 0235 3835563
  4 Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hộ
119 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 069 4160 370
  5 Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu
121 Trưng Nữ Vương, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 0235 3852 576
  8 Phòng Cảnh sát giao thông
41 Trần Quý Cáp, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ - 0235 3852577 - 069 4160416
  9 Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động
Đường Nguyễn Hoàng, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ - 0235 3852 425
  12 Trại Tạm giam
Khối phố Đông Trà, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ - 069 4160443
  13 Trung Tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ
80 Trần Phú, Phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ - 069 4160 505

Cấp huyện

  7 Công an Huyện Đại Lộc
Khu 7, Thị trấn Ái Nghĩa, H Đại Lộc - 0235 3865205
  11 Công an Huyện Quế Sơn
110 Phan Chu Trinh, TT Đông Phú, H Quế Sơn - 0235 3885131
  16 Công an Huyện Hiệp Đức
Khối phố An Nam, TT Tân An, H Hiệp Đức - 0235 3883246
  17 Công an Huyện Phú Ninh
Khối phố Tam Cẩm, TT Phú Thịnh, H Phú Ninh - 0235 3890892
  19 Công an Huyện Tiên Phước
79 Huỳnh Thúc Khánh, Khối phố Tiên Bình, TT Tiên Kỳ, H Tiên Phước - 0235 3884275
  20 Công an Huyện Bắc Trà My
05 Hùng Vương, TT Trà My, H Bắc Trà My - 0235 3882233
  21 Công an Huyện Nam Trà My
Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My - 0235 3880113
  22 Công an Huyện Nam Giang
Thôn Paroong, Xã Cà Dy, H Nam Giang - 0235 3792321
  23 Công an Huyện Đông Giang
Thôn Ghúc, TT Prao, H Đông Giang - 0235 3898218
  24 Công an Huyện Tây Giang
04 Đường số 02 Thôn Agrồng, Xã A Tiên, H Tây Giang - 0235 3796030
  25 Công an Huyện Phước Sơn
Khối 5, TT Khâm Đức, H Phước Sơn - 0235 3881243

CA TP Tam Kỳ

  2 Công an TP Tam Kỳ
178 Hùng Vương, P An Mỹ, TP Tam Kỳ - 0235 3851 434
  26 Công an Phường An Xuân
120 Trần Cao Vân, Tam Kỳ - 0235 3777776
  27 CA Phường An Mỹ
- 0235 3852 075
  28 CA Phường An Phú
- 0235 3888 026
  29 CA Phường An Sơn
- 0235 3851 108
  30 CA Phường An Xuân
- 0235 3851 371
  31 CA Phường Hòa Hương
- 0235 3851 390
  32 CA Phường Hòa Thuận
- 0235 3845 007
  33 CA Phường Phước Hòa
- 0235 3851 303
  34 CA Phường Tân Thạnh
- 0235 3851 726

CA TP Hội An

  3 Công an TP Hội An
06Ngô Gia Tự, P Minh An, TP Hội An - 0235 3861204
  35 CA Phường Minh An
- 0235 3861 299
  36 CA Phường Cẩm Phô
- 0235 3861 234
  37 CA Phường Sơn Phong
- 0235 3861 301
  38 CA Phường Tân An
- 0235 3864 127
  39 CA Phường Thanh Hà
- 0235 3864 153
  40 CA Phường Cẩm Châu
- 0235 3923 681
  41 CA Phường Cẩm An
- 0235 3927 361
  49 CA Xã Cẩm Thanh
- 0235 3933 800
  50 CA Xã Cẩm Hà
- 0235 3861 295
  51 CA Xã Cẩm Kim
- 0235 3934 033
  52 CA Xã Đảo Tân Hiệp
- 0235 3861 191

CA TX Điện Bàn

  6 Công an TX Điện Bàn
15 Hoàng Diệu, P Vĩnh Điện, TX Điện Bàn - 0235 3867294
  42 CA Phường Điện Ngọc
- 0235 3863 320
  43 CA Phường Điện Dương
- 0235 3942 113
  44 CA Phường Điện Nam Đông
- 0235 3946 113
  45 CA Phường Điện Nam Trung
- 0235 3948 113
  46 CA Phường Điện Nam Bắc
- 0235 3715 113
  47 CA Phường Điện An
- 0235 3717 779
  48 CA Phường Vĩnh Điện
- 0235 3716 789
  53 CA Xã Điện Tiến
- 0235 3754 344
  54 CA Xã Điện Hồng
- 0235 3741 813
  55 CA Xã Điện Thọ
- 0235 3752 814
  56 CA Xã Điện Phước
- 0235 3741 534
  57 CA Xã Điện Minh
- 0235 3758 693
  58 CA Xã Điện Phương
- 0235 3710 178
  59 CA Xã Điện Quang
- 0235 3744 301
  60 CA Xã Điện Trung
- 0235 3759 213
  61 CA Xã Điện Phong
- 0235 3745 046
  62 CA Xã Điện Hoàn
- 0235 3868 028
  63 CA Xã Điện Thắng Bắc
- 0235 3769 186
  64 CA Xã Điện Thắng Nam
- 0235 3769 183
  65 CA Xã Điện Thắng Trung
- 0235 3869 313

CA Huyện Duy Xuyên

  10 Công an Huyện Duy Xuyên
747 Hùng Vương, Duy Trung, Duy Xuyên - 0235 3877611
  66 CA Xã Duy Tân
- 0235 3731 306
  67 CA Xã Duy Thu
- 0235 3731 175
  68 CA Xã Duy Phú
- 0235 3731 343
  69 CA Xã Duy Châu
- 0235 3508 411
  70 CA Xã Duy Hòa
- 0235 3731 630
  71 CA Xã Duy Trinh
- 0235 3877 998
  72 CA Xã Duy Sơn
- 0235 3726 311
  73 CA Xã Duy Trung
- 0235 3727 919
  74 CA Xã Duy Phước
- 0235 3877 139
  75 CA Xã Duy Thành
- 0235 3738 234
  76 CA Xã Duy Vinh
- 0235 3738 559
  77 CA Xã Duy Nghĩa
- 0235 3730 555
  78 CA Xã Duy Hải
- 0235 3730 222
  79 CA TT Nam Phước
- 0235 3778 511

CA Huyện Nông Sơn

  14 Công an Huyện Nông Sơn
Thông Trung Hạ, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn - 0235 3656949
  80 CA Xã Sơn Viên
- 0235 3650 177
  81 CA Xã Quế Lộc
- 0235 3654 580
  82 CA Xã Quế Trung
- 0235 3654 305
  83 CA Xã Quế Ninh
- 0235 3650 444
  84 CA Xã Quế Phước
- 0235 3654 998
  85 CA Xã Quế Lâm
- 0235 3658 443
  86 CA Xã Phước Ninh
- 0235 3505 724

CA Huyện Thăng Bình

  15 Công an Huyện Thăng Bình
70 Nguyễn Thuật, TT Hà Lam, H Thăng Bình - 0235 3874203
  87 CA Xã Bình Lãnh
- 0935 176 899
  88 CA Xã Bình Trị
- 0235 3669 012
  89 CA Xã Bình Định Bắc
- 0905 507 658
  90 CA Xã Bình Định Nam
- 0235 6514 225
  91 CA Xã Bình Quý
- 0235 3669 016
  92 CA Xã Bình Phú
- 0905 292 295
  93 CA Xã Bình Chánh
- 0985 171 223
  94 CA Xã Bình Giang
- 0905 964 975
  95 CA Xã Bình Dương
- 0905 117 424
  96 CA Xã Bình Minh
- 0235 3660 113
  97 CA Xã Bình Hải
- 0905 798 714
  98 CA Xã Bình Sa
- 01225 439 008
  99 CA Xã Bình Đào
- 0235 3679 051
  100 CA Xã Bình Triều
- 0905 226 863
  101 CA Xã Bình Nguyên
- 0235 3667 005
  102 CA Xã Bình Phục
- 0932 410 318
  103 CA Xã Bình Tú
- 0235 3668 219
  104 CA Xã Bình Trung
- 0235 3673 234
  105 CA Xã Bình An
- 0983 836 536
  106 CA Xã Bình Nam
- 0983 023 320
  107 CA Xã Bình Quế
- 0949 210 595
  108 CA TT Hà Lam
- 0235 3674 113

CA Huyện Núi Thành

  18 Công an Huyện Núi Thành
Khối phố 3, TT Núi Thành, H Núi Thành - 0235 3871410
  109 CA Xã Tam Hòa
- 0235 3563 113
  110 CA Xã Tam Mỹ Tây
- 0235 3600 252
  111 CA Xã Tam Mỹ Đông
- 0235 3548 888
  112 CA Xã Tam Hải
- 0235 3545 061
  113 CA Xã Tam Hải
- 0235 3545 061
  114 CA Xã Tam Trà
- 0235 3544 531
  115 CA Xã Tam Tiến
- 0235 2216 341
  116 CA Xã Tam Anh Nam
- 0235 3592 727
  117 CA Xã Tam Hiệp
- 0235 3871 286
  118 CA Xã Tam Sơn
- 0235 3544 513
  119 CA Xã Tam Quang
- 0235 3872 524
  120 CA Xã Tam Quang
- 0235 3872 524
  121 CA Xã Tam Quang
- 0235 3872 524
  122 CA Xã Tam Nghĩa
- 0235 3871 647
  123 CA Xã Tam Nghĩa
- 0235 3871 647
  124 CA Xã Tam Anh Bắc
- 0235 3592 358
  125 CA Xã Tam Anh Bắc
- 0235 3592 358
  126 CA Xã Tam Xuân 1
- 0235 3891 244
  127 CA Xã Tam Thạnh
- 0235 2251 841
  128 CA Xã Tam Giang
- 0235 3870 139
  129 CA Xã Tam Xuân 2
- 0235 3891 424

Thông báo

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRỰC BAN CA TỈNH  : 0694.166 112
TRỰC BAN HÌNH SỰ : (0235) 3852.596
TRỰC BAN ĐIỀU TRA : (0235) 3852.589
TRỰC BAN CSGT : 0694.160 416
 TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT VỀ TTHC:
  * QLXNC - (H.An) 
                  - (T.Kỳ)
  * Giao thông
  * PCCC & CNCH
  * QLHC về TTXH
: (0235) 3910.093
: (0235) 3812.394
: (0235) 3852.577
: 0694.160 502
: 0694.160 408

CHUYÊN MỤC ANQN
  Liên kết website

  select

  Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Nam
  Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
  Điện thoại: 0694.160179     Email: banbientapca@quangnam.gov.vn
  Fanpage: https://www.facebook.com/policequangnam/
  Giấy phép số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/02/2017
  Bản quyền thuộc về Công an Tỉnh Quảng Nam.
  Khi sử dụng lại thông tin, đề nghị ghi rõ nguồn "Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Nam"
  Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Chung nhan Tin Nhiem Mang